Medlemsråd

Medlemsrådet vælges blandt SeniorCentret Sct. Josephs medlemmer og består af 5 medlemmer og en eller to suppleanter. Valg til medlemsrådet finder sted på medlemsmødet den sidste fredag i februar.

Juanita Albæk – formand
Anette Mortensen
Hanne Pontoppidan 
Birgitte Stolpe Fabricius Stout
Sven Jensen
Karin Obel – suppleant

Bestyrelse

SeniorCentret Sct. Joseph ledes af et repræsentantskab bestående af 4 medlemmer valgt af og blandt medlemsrådet, institutionens leder og 6 medlemmer udpeget af Danske Seniorer. 

Repræsentantskabet vælger formanden samt 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. To ud af bestyrelsens medlemmer og én suppleant vælges blandt medlemsrådets repræsentanter. 

Per K. Larsen – formand
Lise Achton – næstformand
Anette Mortensen
Juanita Albæk
Werner Witterkind
Birgitte
Stolpe Fabricius Stout -suppleant
Anette T. Hansen – suppleant