Medlemsråd

Medlemsrådet vælges blandt SeniorCentret Sct. Josephs medlemmer og består af 5 medlemmer og en eller to suppleanter. Valg til medlemsrådet finder sted på medlemsmødet den sidste fredag i februar.

Lars Jaconsen – formand

Birgitte Stolpe Fabricius Stout

Karin Obel

Anette Mortensen

Hanne Enø

Anup Singh Randhawa – suppleant 

Bestyrelse

SeniorCentret Sct. Joseph ledes af et repræsentantskab bestående af 4 medlemmer valgt af og blandt medlemsrådet, institutionens leder og 6 medlemmer udpeget af Danske Seniorer. 

Repræsentantskabet vælger formanden samt 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. To ud af bestyrelsens medlemmer og én suppleant vælges blandt medlemsrådets repræsentanter. 

Per K. Larsen – formand

Lars Jacobsen – næstformand

Lise Achton

Anette Mortensen

Werner Witterkind

Birgitte Stolpe Fabricius Stout -suppleant

Anette T. Hansen – suppleant