Privatlivspolitik

Persondata betyder al den information som SeniorCentret Sct Joseph har, som kan identificere dig som person. Vi må kun indsamle det nødvendige og tilstrækkelige information om dig for at kunne tilbyde dig vores tilbud. Vi har pligt til at håndtere disse informationer om dig forsvarligt, og i denne persondatapolitik kan du læse om, hvorfor vi indsamler, hvad vi indsamler samt dine rettigheder ifht dine persondata. 

Hvorfor?

Som forening indsamler SeniorCentret Sct Joseph personoplysninger på dig fordi vi skal:

 • Sikre foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning og brugerbetaling
 • Administrere din deltagelse i vores aktiviteter, herunder holdtræning eller arrangementer
 • Kunne udsende information om dit medlemskab, aktiviteter inden for foreningen, medlemstilbud, nyhedsbrev og lignende
 • Ansøge om og få tilskud til centrets drift fra fonde eller kommuner efter §79 og §18 i Serviceloven, der kræver dokumentation for medlemslister og deltagelse i aktiviteter

Hvad indsamler vi om dig?

Medlemmer:

 • Navn
 • Adresse (Kommune er relevant ifht tilskud af driftsmidler) 
 • Fødselsdato (ikke CPR-nummer, men for at kunne dokumentere alder)
 • Telefonnummer
 • Email 
 • Betalingsoplysninger ved køb i webshop af medlemskab og arrangementer
 • Bankregistrerings- og kontonummer, hvis der skal refunderes for køb
 • Medlemstype og holdregistreringer
 • Foto: Vi behandler eventuelt situationsbilleder taget af dig i forbindelse med arrangementer i SeniorCentret Sct Joseph, hvor du kan identificeres eller er identificerbar, men hvor aktiviteten eller situationen er det egentlige formål med billedet.

Nyhedsbrevmodtagere:

 • Email
 • Navn

Hvem har adgang til dine data?

 1. Adgangen til de personoplysninger vi har om dig begrænses til personer, der har et sagligt behov for adgang til oplysningerne, og det vil altid være så få som muligt. Oplysningerne vil altid blive opbevaret forsvarligt og efter gældende regler/anvisninger. 
 2. Vi deler dine personoplysninger med de leverandører og samarbejdspartnere, som bistår os fx med udførelsen af vores IT-drift, hosting, dine ordre m.v. Det betyder, at vi kan dele dine oplysninger med eksempelvis vores serviceleverandører, tekniske support og vores bank. Vi har databehandler aftaler med de parter, der har adgang til dine persondata.
 3. De tilskudsgivende kommuner, Københavns og Frederiksberg Kommuner, kan, som kontrol af indberettede medlemstal, bede om adgang til vores medlemsregister. I tilfælde af dette udarbejdes en ‘data-behandler-aftale’ med kommunerne, som sikrer, at de ikke bruger eller videregiver oplysningerne om dig.
 4. Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen – fx til brug for markedsføring.

Dine rettigheder

Ret til indsigt

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig. Ved at kontakte os kan du anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi har registreret om dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende behandling, sletning eller blokering af de personoplysninger, vi behandler om dig. Vi vil efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt, i det omfang det er nødvendigt. Hvis vi ikke kan imødekomme din anmodning, kontakter vi dig.

Ret til at blive glemt

 1. Er du medlem opbevarer vi dine personoplysninger i op til 1 år efter indeværende kalenderår efter din udmeldelse.
 2. Deltager du i betalingsaktiviteter hos os, vil vi opbevare dine personoplysninger i op til 5 år efter indeværende år fra dit sidste køb i henhold til Bogføringsloven.
 3. Situationsbilleder og portrætbilleder opbevarer vi op til 5 år efter, at de er registreret, medmindre vi har samtykke til at anvende dem i længere tid, eller billederne stadig er aktuelle. Fx hvis det drejer sig om en frivillig, der fortsat er medlem af foreningens landsbestyrelse eller en lokalbestyrelse.

Ret til at klage

Hvis du er utilfreds med hvordan dine persondata bliver håndteret hos SeniorCentret Sct Joseph, har du mulighed for at gøre indsigelse mod SeniorCentret Sct. Josephs behandling af personoplysninger. Indsigelse kan ske på kontor@seniorcentret.dk. Er indsigelsen berettiget, vil SeniorCentret Sct. Jopseph indrette sin behandling af de pågældende data i overensstemmelse.

Kontaktoplysninger

SeniorCentret Sct. Joseph
Griffenfeldsgade 44, 1
2200 København N
CVR: 42 56 91 19
www.seniorcentret.dk

Dataansvarlig:  
Leder af SeniorCentret Sct. Joseph
Mail: kontor@seniorcentret.dk  

Du har også mulighed for at klage over vores behandling af personoplysninger til:

Datatilsynet
Borgergade 28
1300 København K.

Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk.

Senest revideret den 21. oktober 2019