Generalforsamling 31. maj 2024
kl. 10.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Foreningen SeniorCentret Sct. Joseph

Mandag den 31. maj 2024
Kl. 10.30

i Klærkesalen
Griffenfeldsgade 44
2200 København N

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forgangne år
5. Fremlæggelse af revideret regnskab
6. Fastsættelse af kontingent
7. Godkendelse af Budget
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

    a. Næstformand Hanne E., genopstiller
    b. Bestyrelsesmedlem Birgit Andersen, genopstiller
   c. Bestyrelsesmedlem Anup Singh Randhawa, genopstiller
    d. Bestyrelsesmedlem Peder Christian Pedersen, genopstiller
    e. Suppleant Jette Thorstensen, genopstiller
    f. Suppleant Vivian Nielsen, genopstiller

9. Valg af revisor
10. Indkomne forslag
11. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på mødet, skal være formanden i hænde senest 14 dage inden mødet.
Deltagelse i generalforsamlingen er for individuelle og kollektive medlemmer.
Der vil efterfølgende være gratis fællesspisning.
Tilmelding til mødet og til spisning på medlemskontoret senest den 28. maj 2024.

På bestyrelsens vegne

Lars Jacobsen
forman

image4[21133]

Velkommen i SeniorCentret Sct. Joseph

Vi byder alle seniorer, der har tid og lyst til at være del af vores forening, velkommen til at deltage i vores fællesskab og aktiviteter – ligesom de selv kan hjælpe andre ved at blive en af vores uundværlige frivillige.

9F5A7367

Fællesskab er noget, vi giver til hinanden

SeniorCentret Sct. Joseph har en lang tradition for nærvær og fællesskab, der gør os til et unikt tilbud til seniorer i København og på Frederiksberg. Vores forening har eksisteret i mere end 40 år og har i dag omkring 700 medlemmer og brugere samt knap 50 frivillige – og vi har altid plads til flere!

Medlemskab

Vi tilbyder tre forskellige typer medlemskab, alt afhængig af hvordan du kunne tænke dig at bruge centret. Læs mere om de forskellige typer medlemskab her.

9F5A7230