Medlemsbetingelser

§1 MEDLEMSKAB
For at blive medlem af SeniorCentret Sct Joseph skal man være efterlønner, pensionist eller have pensionist status. Som medlem af SeniorCentret Sct. Joseph kan man deltage i sociale fællesskaber, motion, bevægelse og kreative værksteder samt have adgang til kulturelle arrangementer, såsom events, foredrag og rejser.

SeniorCentret Sct Joseph har til huse i Griffenfeldsgade 44, 1. sal samt Klærkesalen, og som medlem af huset har man mulighed for at låne faciliteter, hvis man laver arrangementer for og med andre medlemmer, eller leje lokalerne på fordelsagtige forhold. 

§2 MEDLEMSTYPER
Hos SeniorCentret Sct Joseph findes der tre slags medlemskaber. Priser og indhold for de tre medlemskaber fremgår opdaterede på www.seniorcentret.dk. De tre medlemskaber er:

  • SeniorKlub
  • SeniorTræning
  • SeniorHold

§3 MEDLEMSDATA OG KOMMUNIKATION
Oprettelse som medlem af SeniorCentret Sct Joseph foregår på www.seniorcentret.dk. Som medlem er du ansvarlig for de data, som der står på din profil er retvisende. Hvis der er ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse og email, er du som medlem ansvarlig for at ændre dem på Min Konto på www.seniorcentret.dk

Al kommunikation fra SeniorCentret Sct Joseph, såsom kvitteringen ved køb samt nyhedsbreve, sendes til den indtastede e-mail adresse. Bemærk, at du selv er ansvarlig for at de indtastede oplysninger er korrekte.

Hvis et nyt medlem ikke har en email, så kan denne få hjælp til at oprette en email på SeniorCentret Sct Joseph, enten på medlemskontoret eller ved IT kontoret. Medlemmer der er undtaget for kommunal digital kommunikation, skal henvende sig på medlemskontoret for et individuelt alternativ registrering, betaling og kommunikation.

§4 VARIGHED/MEDLEMSKAB
Ved medlemsoprettelse er der tale om et LØBENDE medlemskab med automatisk betaling ved hver sæsonstart i hhv. januar og juli. Medlemskaberne fortsætter indtil det opsiges af én af parterne i henhold til §7. Via mail modtager man notifikation om at medlemskab bliver fornyet, hvis man ikke aktivt foretager en udmeldelse på Min Konto på hjemmesiden.

§5 MEDLEMSKORT
Når du har meldt dig ind som medlem af SeniorCentret Sct. Joseph, skal du hente et medlemskort på medlemskontoret. Ved hver ny sæson skal du have have dit medlemskort stemplet på medlemskontoret. Dit medlemskab er personligt og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. I tvivlstilfælde om gyldig betalt sæsonbetaling, kan SeniorCentret Sct. Joseph forlange at se dit medlemskort for at tjekke, om du har gyldigt medlemskab.

§6 PRISÆNDRINGER
SeniorCentret Sct. Joseph kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 45 dage før næste sæsonstart. I tilfælde af ændring vil vi informere dig til den e-mail adresse, du har indtastet ved indmeldelse i www.seniorcentret.dk

§7 OPSIGELSE
Hvis et medlem ønsker at opsige sit medlemskab, skal det ske i henhold til Handelsbetingelserne §2b, artikel 4Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal du kunne bevise, at der uomtvisteligt er sket en opsigelse med kopi af din e-mail opsigelse. Så husk at gemme din fremsendte opsigelse.

Hvis SeniorCentret Sct. Joseph opsiger et medlemskab sker det i henhold til §10.

§8 ANSVAR VED TRÆNING
Al træning sker på eget ansvar. Som medlem af SeniorCentret Sct. Joseph er du selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse. Hvis du er i tvivl, bør du konsultere din læge, som også er meget velkommen til at kontakte os for uddybning af vores tilgang til træning. SeniorCentret Sct. Joseph tager ikke ansvar for personskader som følge af ulykke i ifbm. med træningen.

§9 LEDIGE PLADSER PÅ HOLDTRÆNING
SeniorCentret Sct. Joseph kan ikke garantere ledige pladser på de oprettede hold, idet holdene bliver fyldt op efter “først til mølle”-princippet.

§10 UDELUKKELSE AF MEDLEM
SeniorCentret Sct. Joseph kan opsige enhver aftale om medlemskab uden yderligere varsel. I tilfælde af SeniorCentret Sct. Josephs opsigelse vil uudnyttede forudbetalinger blive tilbagebetalt. Såfremt SeniorCentret Sct. Joseph ophæver en aftale om medlemskab på grund af et medlems væsentlige misligholdelse af de gældende medlemsbetingelser eller ordensreglement, vil der ikke ske tilbagebetaling af nogen art. Som væsentlig misligholdelse betragtes blandt andet vold og racistiske udtalelser.